Matkaehdot

Ilmoittautuessaan matkalle lähtijä sitoutuu noudattamaan seuraavia matkaehtoja, jotka on laadittu
niin matkalle lähtijän kuin järjestäjänkin turvaksi.

Matkanjärjestäjän oikeudet ja velvollisuudet:
• Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkakohdetta tarvittaessa, kuitenkin niin, ettei matkalle lähtijälle aiheudu tästä kuluja eikä matkan “hiihdollinen taso” laske eikä matkan luonne muutu. Matkanjärjestäjän on kuitenkin ilmoitettava mahdollisista muutoksista heti kun se on mahdollista.

• Matkan lähtöaika ja -paikka ilmoitetaan hyvissä ajoin, jotta matkalle lähtijät olisivat matkan lähtöajan koittaessa paikalla.

• Jos matka peruutetaan, matkustajalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos matka keskeytetään, toteutumatta jäänyttä osaa vastaava hinta kuitenkin siten, että keskeytyksestä aiheutuneet kulut saadaan maksettua.

• Mikäli Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry joutuu peruuttamaan matkan jostain Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:stä riippumattomasta syystä (vrt. sota kohdemaassa, luonnonmullistus, devalvaatio), palautetaan matkalle lähtijöille se osa rahoista, joka jää jäljelle kun peruutuksesta aiheutuneet kulut on maksettu.

• Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:n hallituksella on oikeus rajoittaa matkanjärjestäjän kelpoisuutta suorittaa oikeustoimia sekä kuulla matkanjärjestäjää matkaan liittyvissä asioissa.

Matkalle lähtijän oikeudet ja velvollisuudet:
• Matkalle lähtijän on laitettava kaikki vaaditut tiedot ilmoittautumislistaan.

• Matkalle lähtijä on velvollinen hoitamaan itselleen asianmukaisen matkavakuutuksen. Mikäli matkalle lähtijällä ei tästä huolimatta ole matkavakuutusta, Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry sanoutuu irti kaikista matkalle lähtijän aiheuttamista vahingoista ja kaikista matkalle lähtijälle aiheutuvista vahingoista.

• Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun matkalle lähtijä on maksanut varausmaksun. Mikäli varausmaksua ei ole, ilmoittautuminen on sitova, kun matkalle lähtijä on kirjallisesti ilmoittautunut matkalle, esimerkiksi ilmoittautumislomakkeella. Tästä voidaan poiketa erikseen matkanjärjestäjän kanssa sovittaessa.

• Matkaan lähtijällä on oikeus peruuttaa matkalle lähtönsä 28 vuorokautta ennen matkan alkamista. Tällöin palautetaan se osa rahoista, joka jää jäljelle, kun peruutuksesta aiheutuneet kulut on maksettu. Mikäli matkalle lähtijän tilalle saadaan uusi lähtijä, Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:n tulee palauttaa peruuttajalle kaikki hänen Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:lle peruutushetkeen mennessä suorittamansa maksut. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi matkanjärjestäjille
kirjallisesti.
• Alle 28 vuorokautta ennen matkan alkamista, matkan peruminen onnistuu vain poliisiviranomaisen- tai lääkärintodistuksen avulla. Tällöin palautetaan se osa rahoista, joka jää jäljelle, kun peruutuksesta aiheutuneet kulut on maksettu. Mikäli matkalle lähtijän tilalle saadaanuusi lähtijä, Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:n tulee palauttaa peruuttajalle kaikki hänenYstävällinen Kaunohiihtoseura ry:lle peruutushetkeen mennessä suorittamansa maksut. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi matkanjärjestäjille kirjallisesti.

• Jos joku on peruuttanut matkalle lähtönsä, siirtyy hänen paikkansa seuraavana ilmoittautumislistassa varasijalla olijalle.

• Maksut tulee suorittaa ajallaan, ellei toisin matkanjärjestäjän kanssa sovita. Mikäli näin ei tapahdu tai Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:n jäsenmaksu on maksamatta, matka voidaan peruuttaa kyseisen henkilön osalta.

• Mikäli matkan hinta nousee huomattavasti matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä, kerätään lisärahoitusta matkalle lähtijöiltä, mikäli he tapahtuneesta huolimatta ovat edelleen halukkaita lähtemään matkalle.

• Matkalle lähtijän tulee saapua ajoissa lähtöpaikalle. Myöhästyneitä odotetaan vain niin kauan, kuin se aikataulun puitteissa on mahdollista. Matkalta myöhästyneelle henkilölle voidaan matkanjärjestäjän harkinnan mukaan palauttaa se osa rahoista, jota ei tarvita kattamaan poisjäämisestä aiheutuvia kuluja.

• Huomautukset matkoista on tehtävä kirjallisesti kolmena kappaleena ja palauttaa ne Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:n postilokeroon viimeistään kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

• Mikäli vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii jokin kolmas osapuoli, matkaehtoina käytetään kolmannen osapuolen matkaehtoja.

• Poikkeusolojen johdosta toistaiseksi Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry:n järjestämillä matkoilla vaaditaan koronapassi. Huomioithan, että ulkomaille suuntautuville matkoille matkaan lähtijä on itse vastuussa koronapassin voimassaolosta myös kotimaahan palatessa.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry