Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Jos seura purkaantuu, sen omaisuus luovutetaan seuran toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle, Oulun Teekkariyhdistys ry:lle tai muulle vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle siten, kuin seuran purkamisesta päättävä seuran kokous tarkemmin päättää

Hyväksytty seuran kokouksessa 7.4.2010.

Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry